Geriatriefysiotherapie


Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Geriatriefysiotherapie richt zich op het dagelijks bewegen van kwetsbare ouderen, mensen met een hoge biologische leeftijd en mensen met complexe gezondheidsproblematiek.

Het verminderen van achteruitgang en het behouden of vergroten van optimale zelfstandigheid bij problemen op gebied van dagelijks bewegen zijn de doelen van de behandeling. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Hierdoor blijven patiënten zo zelfstandig mogelijk in het dagelijkse handelen.

Aandoeningen waar de geriatriefysiotherapeut zich in gespecialiseerd heeft zijn: dementie, CVA (beroerte), status na orthopedische operaties (operaties aan botten), Diabetes Mellitus (suikerziekte), Morbus Parkinson, osteoporose (botontkalking), hartfalen, COPD, depressie en angststoornissen, MS, reumatoïde artritis, artrose, decubitus, delier en fracturen (botbreuken).

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert zij bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

U kunt zonder verwijzing van de arts naar de geriatriefysiotherapeut.

Tekst: Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie